Selaras dengan peruntukan Seksyen 37, Akta Ahli Geologi 2008 [Akta 689], YB Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) telah melantik Inspektor Lembaga Ahli Geologi Malaysia. Lembaga berharap Inspektor yang telah dilantik akan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti dalam usaha Lembaga Ahli Geologi Malaysia (BoG) melaksanakan fungsinya sebagai penyelia profesion geologi di Malaysia dan seterusnya menerajui bidang geologi di peringkat antarabangsa.

Tahniah dan syabas kepada Inspektor Lembaga Ahli Geologi Malaysia:

P.GEOL. SYED BIN OMAR

P.GEOL. AHMAD ZAMANI BIN SAMAT

P.GEOL. NUR SARAH BINTI OTHMAN

P.GEOL. JOHN ANAK JOSEPH JINAP

P.GEOL. DR. AHMAD KHAIRUT TERMIZI BIN MOHD DAUD

ENCIK MUHAMAD FALAH BIN ZAHARI

ENCIK MOHD SHAFREEN BIN MAD ISA