Berikut merupakan program-program yang telah mendapat kelulusan CPD bagi rujukan semua Ahli Geologi Berdaftar: