1) JAWATANKUASA HAL EHWAL KORPORAT DAN KEWANGAN (JHKK)

2) JAWATANKUASA PERUNDANGAN, ETIKA DAN DISIPLIN (JPED)

3) JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PROFESIONAL (JPPP)

4) JAWATANKUASA AUDIT

5) JAWATANKUASA AKREDITASI

6) JAWATANKUASA PROMOSI

7) JAWATANKUASA SKALA FI