Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) melalui surat bertarikh 23 Januari 2020 telah meluluskan permohonan untuk mewujudkan kod bidang geologi di bawah perkhidmatan perunding fizikal, bidang bukan kejuruteraan dalam perolehan kerajaan iaitu Kod 330211 – Geologi. MOF telah mensyaratkan bahawa firma dan individu tempatan/asing yang ingin berdaftar dengan MOF dalam bidang perkhidmatan perunding fizikal di bawah kod Geologi hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan BoG.

Sehubungan dengan itu, BoG akan mula mendaftar firma perunding geologi bermula pada 22 Jun 2020. BoG telah menyediakan Garis Panduan Pendaftaran dan Tatacara Permohonan untuk rujukan firma perunding geologi yang ingin berdaftar dengan BoG.

 1. Garis Panduan Pendaftaran Firma Perunding Geologi 2020
 2. Form K1 – Application Registration Sole Proprietor 
 3. Form K2 – Application Registration Partnership 
  Form K2_Application Partnership _18062020.pdf
  Popular 214.48 KB 214
  19/06/2020 21:05:09
 4. Form K3 – Application Registration Body Corporate 
 5. Procedure Registration Sole Proprietor 
  Procedure Registration Sole Prop_18062020.pdf
  Popular 178.95 KB 202
  19/06/2020 21:04:48
 6. Procedure Registration Partnership 
  Procedure Registration Partnership _18062020.pdf
  Popular 184.11 KB 203
  19/06/2020 21:05:51
 7. Procedure Registration Corporate 
  Procedure Registration Body Corporate _18062020.pdf
  Popular 190.53 KB 229
  19/06/2020 21:05:45
 8. Checklist Registration Sole Proprietor 
 9. Checklist Registration Partnership 
  Form Checklist_Registration Partnership _15062020.pdf
  Popular 133.19 KB 195
  19/06/2020 21:04:55
 10. Checklist Registration Corporate 
  Form Checklist Registration Body Corporate_18062020.pdf
  Popular 175.79 KB 198
  19/06/2020 21:04:53
 11. Form L 
  Form L_15062020.pdf
  Popular 140.44 KB 222
  19/06/2020 21:05:14
 12. Form M 
  Form M_18062020.pdf
  Popular 173.03 KB 225
  19/06/2020 21:05:20
 13. Form N 
  Form N_18062020.pdf
  Popular 150.43 KB 229
  19/06/2020 21:05:29
 14. Form SD 
  Form SD _18062020.pdf
  Popular 93.77 KB 240
  19/06/2020 21:05:31