1) JAWATANKUASA HAL EHWAL KORPORAT DAN KEWANGAN (JHKK)

Pengerusi: Encik Kamal bin Daril

Ahli:

 • Dato' Wan Mazlan bin Wan Mahmood
 • Encik Teoh Lay Hock
 • Encik Chin Lik Suan 
 • Encik Lutfi Hamidee bin Abd. Latiff 
 • Puan Haniza binti Zakri
 • Encik Mohd Badzran bin Mat Taib

2) JAWATANKUASA PERUNDANGAN, ETIKA DAN DISIPLIN (JPED)

Pengerusi: Encik Seet Chin Peng

Ahli:

 • Dr. Jaizan Hardi bin Mohamed Jais, P.Geol
 • Prof. Madya Dr. Sarah Aziz binti Abdul Ghani Aziz
 • Dr. Saim bin Suratman,
 • Encik Ng Chak Ngoon,
 • Encik Madzlan bin Zam

3) JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PROFESIONAL (JPPP)

Pengerusi: Datuk Mior Sallehhuddin bin Mior Jadid

Ahli:

 • Prof. Dr. Wan Hasiah binti Abdullah
 • Prof. Dr. Jacquelline Pereira
 • Encik P. Loganathan,
 • Encik Abd Rasid bin Jaapar,
 • Encik Nasaruddin bin Ahmad
 • Dr. Lim Choun Sian

4) JAWATANKUASA AUDIT

Pengerusi: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim bin Komoo

Ahli:

 • Encik Ngadni bin Temon
 • Dr. John Kuna Raj